wybierz wersję językową:

Aktualności

15
Co się wydarzyło podczas 10tego posiedzenia podkomitetu IMO

Opublikowano 2023/05/15

Podczas 10tej sesji Podkomitetu IMO ds. Zapobiegania i Reagowania na Zanieczyszczenia, która odbyła się w dniach 24-28 kwietnia, dyskutowano m.in. o zarządzaniu biofoulingiem, zmniejszaniu ryzyka szkód środowiskowych wynikających z utraty plastikowego granulatu, wpływie czarnego węgla na Arktykę oraz stosowaniu elektronicznych not bunkrowych (e-BDN).

Więcej informacji:
www.bimco.org/insights-and-information/safety-security-environment/20230501-ppr