wybierz wersję językową:

Aktualności

16
ZMIANA WYTYCZNYCH IMO W ZAKRESIE BIOFOULINGU

Opublikowano 2023/05/16

Dziesiąte posiedzenie Podkomitetu IMO ds. Zapobiegania i Reagowania na Zanieczyszczenia, zakończyło przegląd WYTYCZNYCH Z 2011 R. DOTYCZĄCYCH KONTROLI I ZARZĄDZANIA BIOFOULINGIEM STATKÓW W CELU MINIMALIZACJI PRZENOSZENIA INWAZYJNYCH GATUNKÓW WODNYCH o nowe wytyczne dla statków dotyczące najlepszego zarządzania bioporostami w tym poprzez monitorowanie wydajności, częstotliwość inspekcji i czyszczenie w wodzie - proaktywne lub reaktywne.


Więcej informacji:
www.bimco.org/insights-and-information/safety-security-environment/20230501-biofouling