wybierz wersję językową:

Aktualności

17
Obowiązki statków zawijających do portu Novorossiysk w Rosji

Opublikowano 2021/09/17

Klub North P&I poinformował, że wszystkie statki zawijające do portu Novorossiysk w Rosji muszą dostarczyć następujące informacje na co najmniej 2 dni przed przybyciem do portu:
 
- Deklaracja medyczna o stanie zdrowia załogantów, 
- Lista załogi,
- Lista portów, do których zawijano w ciągu ostatnich 30 dni, z datami przybycia oraz odpłynięcia dla każdego portu,
- Lista zawierająca temperatury ciała załogi.
 
Statki mają być następnie poddawane inspekcji przez upoważnione organy, zaś w przypadku pozytywnej oceny, statek otrzyma pozwolenie na wpłynięcie i działalność na obszarach omańskich.
 
Ponadto kapitan ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia osób z wysoką temperaturą lub innymi objawami choroby infekcyjnej.

Więcej informacji można znaleźć: www.bimco.org/news/ports/20210917-bimco-covid-19-weekly-report