wybierz wersję językową:

Aktualności

15
Zmiany w sposobie korzystania z głównych szlaków żeglugowych prowincji Zhejiang

Opublikowano 2021/09/15


UKP&I opublikowało okólnik PNI[2021]12 w którym opisano proces zmian w sposobie korzystania z głównych szlaków żeglugowych na wodach przybrzeżnych prowincji Zhejiang w Chinach. Okólnik został opublikowany w języku angielskim i chińskim. 
Dnia 30 sierpnia 2021 roku chińska Administracja ds. Bezpieczeństwa Morskiego prowincji Zhejiang wydała publiczne zawiadomienie o dostosowaniu głównych tras żeglugi publicznej wzdłuż wybrzeża prowincji Zhejiang, które jest wdrażany od 10 dnia września 2021 roku. Dostosowanie i ustalenie korzystania z tras morskich ma być pomocne w ustanowieniu stosunkowo wyraźnej granicy między trasami statków a obszarami połowowymi i ma zmniejszyć potencjalne ryzyko kolizji między statkami komercyjnymi a statkami rybackimi.

Okólnik jest dostępny do pobrania pod niższym linkiem:
www.ukpandi.com/news-and-resources/articles/2021/coastal-waters-of-zhejiang-province-china/