wybierz wersję językową:

Aktualności

21
Red Sea Buyback - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej czarterującego

Opublikowano 2024/02/21

Odnosimy się do Okólnika Członkowskiego nr 19/2023 (Okólnik), wydanego przez Gard P. & I. (Bermuda) Ltd.,
Assuranceforeningen Gard - gjensidig -, Gard Marine & Energy Limited oraz Gard Marine & Energy
Insurance (Europe) AS (zwanych dalej łącznie "Ubezpieczycielami"), dotyczących zawiadomienia o anulowaniu dla
ryzyka wojny w rejonie Morza Czerwonego w odniesieniu do określonych zakresów ubezpieczenia.

Więcej informacji:
www.gard.no/Content/36733097/cache=1708358953000/MemberCircular_21_2023.pdf