wybierz wersję językową:

Aktualności

20
Rutynowe inspekcje PSC

Opublikowano 2021/08/20

Od 01 września 2021 r. tokijski i paryski protokół zostanie włączony do dodatkowych czynność związanych z rutynowymi inspekcjami PSC. Podczas kontroli, funkcjonariusze PSC będą korzystać z odpowiednio przygotowanych raportów.
 
Raporty te zawierać będą osiem punktów kontrolnych mających na celu sprawdzenie czy statek spełnia wymagania stabilności/stateczności zgodnie z odpowiednimi obostrzeniami. Ponadto, raport zawierać ma pytania sprawdzające zaznajomienie się załogi z systemami rzeczywistej oceny stabilności/stateczności statku znajdującymi się na pokładzie.
 
Przeprowadzający inspekcję w szczególności skupią się na dokumentacji związanej ze stabilnością statku oraz sprawdzeniem zdolności załogi do reagowania w sytuacjach awaryjnych takich jak uziemienie, zalanie lub przechylenie się statku w wyniku przemieszczania się ładunku.
 
Wszelkie wykryte niedopatrzenia zostaną zgłoszone w raporcie z inspekcji PSC wraz z odpowiednim kodem PSC. Warto również wskazać, iż omawiane rutynowe kontrole zakończą się w listopadzie 2021 r.