wybierz wersję językową:

Aktualności

08
Rząd Ukrainy opublikował dokument dot. ważności świadectw CoC oraz CoP

Opublikowano 2021/09/08

Rząd Ukrainy opublikował dokument IMO nr. 4232/Add.13 dot. ważności świadectw CoC oraz CoP.

Zgodnie z jego treścią, świadectwa CoC i CoP marynarzy, które wygasły 1 marca 2020 roku lub później, zostały przedłużone do dnia 30 czerwca 2022 roku.
Z kolei świadectwa CoC i CoP marynarzy, którzy przebywają obecnie na lądzie, a które utraciły ważność 1 stycznia 2021 roku lub później, przedłużone zostaną do dnia 30 czerwca 2022 roku. 
Należy przy tym mieć na uwadze, że świadectwa lekarskie, których ważność wygasła, będą uznawane jeszcze przez okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia, kiedy straciły ważność. Z kolei dokumenty tożsamości marynarzy przebywających obecnie na statkach, które utraciły ważność 1 marca 2020 roku lub później – zostają przedłużone do dnia 31 grudnia 2021 roku.