Choose language:


Lex Americana and Rotterdam Rules

This publication presents the essence of the Rotterdam Rules and their relationship to U.S. law.

Aut. M. Czernis, publ.: Prawo Morskie, Tom XXVII, Polska Akademia Nauk, Oddział w Gdańsku, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego [Maritime Law, Volume XXVII, Polish Academy of Sciences, Branch in Gdansk Maritime Law Codification Commission]