wybierz wersję językową:

Aktualności

19
Zmiana struktury IALA

Opublikowano 2021/04/19


International Association of Lighthouse Authorities (IALA), jedyna organizacja zajmująca się morskimi pomocami nawigacyjnymi, zmienia swój obecny status z organizacji pozarządowej na organizację międzyrządową.

Powodem zmian strukturalnych jest fakt, iż aktualnie porady udzielane przez IALA władzom krajowym, IMO czy innym podmiotom, nie są wiążące w konsekwencji czego nie ma obowiązku ich wdrażania, zaś uzyskanie statusu organizacji międzynarodowej sprawi, że współdziałające podmioty będą odtąd związane ustaleniami IALA.

Zmiana struktury IALA wpłynie w szczególności na działalność związaną z pomocą w przedmiocie nawigacji morskiej (AtoN), która powinna zapewnić większą efektywność działań i ułatwić ścisłą współpracę z innymi organizacjami międzynarodowymi i rządami na całym świecie. 
Uznanie standardów IALA będzie oznaczać, że kraje będą musiały spełnić swoje zobowiązania wynikające w szczególności z rozdziału 5 "SOLAS" oraz zaleca się, aby odtąd śledziły ściśle działalność organizacji.