wybierz wersję językową:


Inwestycja w morskie elektrownie wiatrowe - aspekty prawne i podatkowe

Artykuł poświęcony został prawnym aspektom budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych, w tym skutkom podatkowym poszczególnych etapów realizacji inwestycji, z uwzględnieniem problematyki miejsca świadczenia dla celów VAT, rozliczenia podatkowego inwestycji, optymalnej podatkowo struktury finansowania, a także problematyki cen transferowych w przypadku transakcji wewnątrzgrupowych związanych z procesem budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej. 

Aut.: Piotr Porzycki (współautorstwo) – publ.: „Energetyka – szanse, wyzwania i zagrożenia” R. Szczerbowski (red.), P. Kwiatkiewicz (red.), B. Ćwik (red.), Poznań 2016