wybierz wersję językową:


Zapętlenie postępowań

W artykule omówiono zagadnienie zbiegu postępowań sądowych i arbitrażowych w prawie wspólnotowym, na przykładzie głośnej sprawy Front Comor. W treści publikacji wyjaśniono również podstawowe przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.

Aut. M. Czernis, R. Malujda, pub.: Rzeczpospolita z dnia 02.07.2009r.