wybierz wersję językową:

Igor Minkowski

Asystent prawny

Obecnie student V roku prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Pracę magisterską, pod kierunkiem dr hab. prof. US Eweliny Całej - Wacinkiewicz, pisze na temat „Ekstradycja oraz  europejski nakaz aresztowania w świetle prawa międzynarodowego". Z Kancelarią związany jest od listopada 2020r., gdzie zajmuje się głownie problematyką związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz  szeroko pojętego prawa cywilnego. Do jego zainteresowań należą kwestie dotyczące psychologii biznesu oraz negocjacji. 

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz zna podstawy języka niemieckiego.


wróć