wybierz wersję językową:

Jakub Sosnowski

Asystent prawny

Jakub Sosnowski, obecnie student IV roku prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Z Kancelarią związany jest od listopada 2020 roku, gdzie zajmuje się głownie problematyką związaną z obsługą podmiotów gospodarczych i dochodzeniem wierzytelności. Do obszaru zainteresowań należą w szczególności zagadnienia związane z prawem spółek handlowych i prawem nieruchomości.

Posługuje się językiem angielskim.


wróć